Graduate Trainees / PR Specialist / Media Relations

Location
Wales,Cardiff
Salary
£23586 - £29628 per annum
Posted
24 April 2018
Closes
23 May 2018
Ref
WTOE-14
Contact
Bluetown Online
Job Function
PR/Publicity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Title: Communications Officer

Location: Cardiff

Salary: £23,586 - £29,628 Dependant on experience

Package: 33 days holiday entitlement per annum + 8 days' public holidays; Civil Service Pension Scheme (MyCSP); purchasing or selling additional annual leave for additional monthly pay; childcare vouchers through salary sacrifice.

Job Type: Full Time, Fixed Term (12 Months)

Closing date: 8th May 2018

The Audit Office are looking for a talented Communications Officer to join their award winning team on a 12 month fixed term basis.

Do you have a flair for engaging people with excellent content, using the right channels for the right audiences?

If you have demonstrable experience co-ordinating events and producing video content then they'd love to hear from you.

If you're a talented all-rounder, with an interest in working in a busy and rewarding environment, then this could be the job for you.

The Communications Officer will be accountable to the Head of Communications for creating engaging content, such as blog posts, press releases, web copy, microsites and newsletters, tailoring language effectively, according to the target audience and channel.

You will also assist the Digital Communications Officer in publishing and managing content on the Audit office's corporate website and Intranet.

The nature of the work in this role will typically require a rich skill mix, to advise and assist with complex enquiries from the general public, journalists and other stakeholders. The post holder will also support the promotion of our work through a variety of events and through PR, digital media and marketing activities.

Please click the APPLY button and CHECK YOUR EMAILS for the link to the Company's careers page.

Candidates with the relevant experience or job titles of; Communications Officer, Communications Coordinator, Press and PR Officer, Marketing Supervisor, Public Relations Officer, Media Strategies, Communications Controller, Marketing Manager, Communications Coordinator, PR Social Media Strategies, PR Account Manager, Communications Coordinator, PR Account Executive, Marketing Coordinator, PR Account Executive, PR Account Manager, Marketing Officer, Digital Marketing Executive, Media Relations Manager, SEO, PR Development, Client Communications, Digital Communications, Social Media Executive, Social Media Officer, Media Relations Officer may also be considered for this role.

Rydym yn edrych am unigolyn profiadol o fewn cysylltiadau cyhoeddus i weithio fel Swyddog Cyfathrebu o fewn ein tîm gwobrwyedig am dymor sefydlog o 12 mis.

Oes gennych chi'r ddawn o ddenu pobl at gynnwys gwych gan ddefnyddio'r sianel fwyaf priodol?

Os oes gennych brofiad o gydlynu digwyddiadau a chynhyrchu fideos, hoffwn glywed gennych.

Os oes diddordeb gennych weithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol ac rydych yn dalentog ac amryddawn, hon yw'r swydd i chi.

Bydd y Swyddog Cyfathrebu yn atebol i'r Pennaeth Cyfathrebu am greu cynnwys deniadol, megis cyhoeddiadau blog, datganiadau i'r wasg, copi gwe, microwefannau a chylchlythyrau, gan deilwra'r iaith yn effeithiol, yn ôl y gynulleidfa darged a'r sianel.

Byddwch hefyd yn cynorthwyo'r Swyddog Cyfathrebu Digidol wrth gyhoeddi a rheoli cynnwys ar wefan gorfforaethol ac mewnrwyd Swyddfa Archwilio Cymru.

Bydd natur y gwaith o fewn y swydd hon yn gofyn am amrywiaeth eang o sgiliau yn ogystal â chynghori a chynorthwyo gydag ymholiadau cymhleth gan y cyhoedd, newyddiadurwyr a rhanddeiliaid eraill. Bydd y sawl llwyddiannus hefyd yn hyrwyddo'n gwaith trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau cyswllt cyhoeddus, cyfryngau digi

More searches like this