Bilingual Digital Marketing & Communications Assistant

Location
Wales,Cardiff
Salary
Up to £20000 per annum
Posted
20 February 2018
Closes
21 March 2018
Ref
COLWAL-01
Contact
Bluetown Online
Job Function
Marketing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Title: Bilingual Digital Marketing & Communications Assistant

Location: Cardiff

Salary: £20,000 per annum (plus attractive employee rewards and benefits package)

Job Type: Full Time, Permanent

Closing Date: 6 March 2018 (10am)

Exciting new role for an ambitious, confident individual who is looking to work in the field of digital marketing and communications.

In this newly created role within the External Affairs team, your role will focus on boosting the company's bilingual digital media presence and influence within the post-16 education sector in Wales. The digital marketing & communications role will be a varied and challenging one and they are looking for someone who can think creatively and is able to hit the ground running.

Reporting to the External Affairs Director, you will be responsible for producing engaging content for a diverse audience, sub-editing and distributing digital updates and support the development of digital brand materials.

They are a bilingual equal opportunities employer who believes that people from different backgrounds can bring fresh ideas, thinking and approaches which make the way they work more effective and efficient.

Rewards and Benefits:

* Generous contribution towards your pension
* Generous Annual
* Saving Scheme
* Flexible Modern Working Practices
* Well-being initiatives; Cycle to Work-Scheme Employee Assisted Programme
* Casual Dress Code
* Childcare Vouchers

Please click the APPLY button and CHECK YOUR EMAILS for the link to the careers page.

Candidates with the experience or relevant job titles of; Bilingual Digital Marketing & Communications Assistant, Digital Marketing Administrator, Marketing Assistant, Social Media Executive, Junior Digital Marketing Officer, Digital Marketer, Communications Executive, Welsh Speaking Digital Marketer, Digital Media Assistant may also be considered for this role.Cynorthwyydd Cyfathrebu a Marchnata Digidol (Dwyieithog)

Contract: Parhaol amser llawn

Cyflog: £ 20k ​​y flwyddyn (gyda telerau a buddiannau gwaith da)

Lleoliad: Tongwynlais, Caerdydd

Dyddiad Cau: 6 Mawrth 2018 (10am)

Rôl newydd gyffrous i unigolyn uchelgeisiol, sy'n edrych i weithio ym maes cyfathrebu a marchnata digidol.

Creuwyd y rôl yma o fewn y tîm Materion Allanol, i ganolbwyntio ar cynyddu presenoldeb y sefydliad ar lwyfannau digidol dwyieithog ac i ddylanwadu er budd y sector addysg ôl-16 yng Nghymru. Fydd y rôl cyfathrebu a marchnata digidol yn un amrywiol a heriol ac rydym yn chwilio am unigolyn sy'n medru meddwl yn greadigol ac yn barod am her.

Yn atebol i'r Cyfarwyddwr Materion Allanol, byddwch yn gyfrifol am gynhyrchu cynnwys ymgysylltu ar gyfer cynulleidfa amrywiol, is-olygu, dosbarthu diweddariadau digidol a chefnogi datblygiad deunyddiau brand digidol.
Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal dwyieithog sy'n credu y gall pobl o gefndiroedd gwahanol ddod â syniadau, meddwl a dulliau newydd sy'n gwneud y ffordd yr ydym yn gweithio'n fwy effeithiol ac effeithlon.

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs