Senior Communications Officer /PR Specialist /Media Relations

Location
Wales,Cardiff
Salary
£29297 - £35724 per annum
Posted
12 April 2017
Closes
10 May 2017
Ref
WTOE-01
Contact
Elina Lund
Job Function
PR/Publicity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Title: Senior Communications Officer

Location: Cardiff

Salary: £29,297 - £35,724 Salary on appointment is at the minimum of the range.

Package: 33 days holiday entitlement per annum + 8 days' public holidays; Civil Service Pension Scheme (MyCSP); purchasing or selling additional annual leave for additional monthly pay; childcare vouchers through salary sacrifice.

Job Type: Full Time, Permanent

Closing Date: 07/05/2017

Are you passionate about communications?

Do you have a flair for engaging people with excellent content, using the right channels for the right audiences?

Our Client is looking for an experienced PR professional to work in their award-winning team as a Senior Communications Officer.

They want someone who is great at writing; campaign planning; filming and editing; event management and media relations.

If you're a talented all-rounder, with an interest in working in a busy and rewarding environment, then this could be the job for you.

The Senior Communications Officer for the team will be accountable to the Head of Communications for the development and dissemination of internal and external communications and deputise where required, acting as the next most senior communicator in the team.

The post will co-ordinate the PR/communication activities for all national reports, liaising with the Publishing Coordinator to agree timescales and ensure that PR activity is aligned with the publications process and that a Communications Officer is appointed to lead on the communications for each report.

The nature of the work in this role will typically require a rich skill mix, to advise and assist with complex enquiries from the general public, journalists and other stakeholders. The post holder will also support the promotion of our work through a variety of events and through PR, digital media and marketing activities.

Details regarding the primary responsibilities, skills and experience requirements are provided in the job description which will be emailed to you.

PLEASE NOTE: The assessment centre will be run during w/c 15th May 2017.

Please click the APPLY button and CHECK YOUR EMAILS for the link to the CAREERS PAGE.

Candidates with the experience or relevant job titles of; Senior Communications Officer, Communications Coordinator, Press and PR Officer, Marketing Supervisor, Public Relations Officer, Media Strategies, Communications Controller, Marketing Manager, Senior Communications Coordinator, PR Social Media Strategies, PR Account Manager, Communications Coordinator, PR Account Executive, Marketing Coordinator, PR Account Executive, PR Account Manager, Marketing Officer, Digital Marketing Executive, Media Relations Manager, SEO, PR Development, Client Communications, Digital Communications, Social Media Executive, Social Media Officer, Media Relations Officer may also be considered for this role.

Teitl y Swydd: Uwch Swyddog Cyfathrebu

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £29,297-£35,724 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddf

Pecyn: e.e. hawl i 33 diwrnod o wyliau'r flwyddyn a hefyd 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus; Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (MyCSP); prynu neu werthu gwyliau blynyddol; talebau gofal plant drwy aberthu cyflog

math o swydd: Llawn Amser, Parhaol

Cau'r Cais: 7/5/17

Ydych chi'n angerddol am gyfathrebu?

Oes gennych chi'r ddawn o ddenu pobl at gynnwys gwych gan ddefnyddio'r sianel fwyaf priodol?

Rydym yn edrych am unigolyn profiadol o fewn cysylltiadau cyhoeddus i weithio fel Uwch Swyddog Cyfathrebu o fewn ein tîm gwobrwyedig.

Hoffem rywun sy'n wych am ysgrifennu; cynllunio ymgyrchoedd; ffilmio a golygu; rheoli digwyddiadau a chysylltu â'r cyfryngau.

Os oes diddordeb gennych weithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol ac rydych yn dalentog ac amryddawn, hon yw'r swydd i chi.

Bydd yr Uwch Swyddog Cyfathrebu yn atebol am ddatblygiad a rhannu cyfathrebiadau mewnol ac allanol i'r Pennaeth Cyfathrebu gan ddirprwyo pan fo angen fel yr ail aelod uchaf yn y tîm.

Bydd y sawl llwyddiannus yn cydlynu gweithgareddau cyswllt cyhoeddus a chyfathrebu'r holl adroddiadau cenedlaethol gan drafod â'r cydlynydd cyhoeddi i gadarnhau amserlenni, bod unrhyw weithgaredd cyfathrebu yn gyson â'r broses cyhoeddi a bod yna swyddog cyfathrebu yn arwain ar gyfathrebiadau pob adroddiad.

Bydd natur y gwaith o fewn y swydd hon yn gofyn am amrywiaeth eang o sgiliau yn ogystal â chynghori a chynorthwyo gydag ymholiadau cymhleth gan y cyhoedd, newyddiadurwyr a rhanddeiliaid eraill. Bydd y sawl llwyddiannus hefyd yn hyrwyddo'n gwaith trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau cyswllt cyhoeddus, cyfryngau digidol a marchnata.

NODER: Cynhelir y ganolfan asesu yn ystod yr wythnos yn dechrau Mai 15 2017.

More searches like this